ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  


Aktivní stránka: Kostely, kaple >  Poutní místo " Stará voda" 


STARÁ VODA  kraj Olomoucký, diecéze olomoucká, děkanát Šternberk

Poutní mše svaté se konají každý rok, hlavní poutě jsou ke sv. Anně; pokud získám bližší údaje o jejich konání, doplním je na tuto stránku.
 

Nejnovější informace o současném stavu!

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní nám. 1

72802 Ostrava

Tel. 596 116 522

e-mail: kurie@doo.cz

 

Poloha:
Kostel se nachází ve vojenském újezdě Libavá. Je přístupný z měst Moravský Beroun, Město Libavá a z Budišova n. Budišovkou. Pozor - nevstupujte do vojenského prostoru.

Turistické informace pro poutníky:

  • Ze žel. stanice Budišov n. Budišovkou - jihojihozápad - přes Podlesí do Staré Vody - 8 km.

  • Ze železniční stanice Domašov n. Bystřicí - východ - po silnici - 15 km.

  • Občerstvení: v místě není možnost ubytování, restaurace a není možnost nákupu potravin
    (nejblíže je Město Libavá nebo Budišov n. Budišovkou).

Historie a popis poutního místa:

První písemný záznam o Staré Vodě je z r 1456, kdy se zde uvádí kaple sv. Jakuba Staršího, v r. 1529 také kaple sv. Anny se sochou světice držící v ruce dítko Ježíše. Od nepaměti se zde konávaly poutě. V prostoru obou malých kaplí byl v roce 1688 dokončen důstojný poutní kostel podle projektu císařského architekta G. P. Tencalliho.

V letech 1690 -1695 zde byla zřízena kolej školského řádu piaristů, ti také vedli duchovní správu a úspěšně působili po úctyhodnou dobu 232 roků (do r. 1922). V roce 1784 byla Stará Voda vyfařena z Města Libavé a v roce 1785 vznikla starovodská farnost přifařením Vojnovic. Studovali zde mj. J. E. Purkyně a A. C. Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Po odchodu piaristů byli zde krátce redemptoristé a do r. 1930 benediktini.
 


Budova kláštera byla poškozena za 2. světové války a po jejím ukončení se dokonce započalo s opravou. Do r. 1946 působila v duchovní správě kongregace oblátů Panny Marie. Dnes jsou na místě kláštera pouze zbytky zdiva a studna na bývalém nádvoří.
 

 

Kostel ve Staré Vodě byl v době minulé rozsáhlým barokním poutním kostelem o dvou věžích, s pěti zvony, dvorem a krytými ambity s křížovou cestou. Na hlavním oltáři byla uctívaná socha, tři boční oltáře zasvěceny Obětování Panny Marie, sv. Josefu a sv. Jáchymu; za zmínku stojí vynikající varhany a další detaily. V minulém století bylo zaznamenáno přes dvacet míst, odkud poutníci přicházeli v procesích. Tradiční pout z Kroměříže se datuje od r. 1715 - tehdy jako poděkování za odvrácení morové nákazy. 

V roce 1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva a ministerstvo národní obrany slibuje, že kostel a klášter mohou nadále sloužit svému účelu. V roce 1949 se zde ale konala poslední pouť a pak byl prostor uzavřen pro potřeby armád. Malebná obec Stará Voda byla zrušena a postupně srovnána se zemí. V padesátých létech byly cenné památky odvezeny do jiných kostelů.

Situace se změnila teprve po odchodu sovětských vojáků, nejbližší okolí kostela bylo zpřístupněno civilním osobám, byl vypracován plán obnovy kostela s odhadovaným nákladem 60 mil. Kč. První pouť se zde konala 28. září 1991. Oprava kostela pokračuje po etapách tak, jak jsou k dispozici potřebné finanční prostředky. Mnoho z nich je i z darů věřících z Německa. 

Vnitřek kostela je popsaný nápisy vojínů sovětské armády a působí jako varovný památník na dobu okupace. V roce 1995 zahájili skauti akci "Obnova Staré Vody". Starodávné poutní místo Stará Voda je postupně obnovováno.
Pokračujeme-li po cestě za kostelem, tak asi po 5 minutách dojdeme k prameni léčivé vody, který se jmenuje "Královská studánka".
 Převzato z http://www.libavsko.cz/staravod.htm 
 

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
01. 06. 2019