ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  


Aktivní stránka:  Katecheze > Kanonizace >  Svatá Anežka Česká

 

Svatá Anežka Česká

Žila ve 13. století a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Ten ji zaslíbil následníku císaře Fridricha II. a poslal ji na dvůr Babenberků do Rakous, aby se naučila dvorským mravům. Anežka však už dávno toužila vstoupit do kláštera, ale pro otcův odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti v roce 1230.

Příkladem jí byli František a Klára z Assisi, kteří opustili vznešené příbytky svých rodičů a bydleli v klášterech menších bratří a sester na okraji města, kde se dělili s chudými o jejich úděl. Mezi pražskými minority byli dva mniši, kteří Anežku doporučili svaté Kláře, která k ní našla brzy tak srdečný vztah, že ji nazývala "polovinou své duše". Uchovaly se čtyři láskyplné listy, které napsala Klára Anežce. Týkají se fundace a vnitřního uspořádání kláštera klarisek, které Anežka v Praze založila - klarisky jsou ženská odnož františkánů.

Z podnětu Anežky postavil její bratr Václav I. klášter zvaný České Assisi, jehož první abatyší se stala právě Anežka. Tam byla roku 1282 pohřbena, ale její hrob nebyl dosud přes usilovné pátrání objeven. Při ženském klášteře byl současně založen menší klášter františkánů, což vedlo k postavení dvou sousedících kostelů, sv. Františka a sv. Salvátora. Neobyčejný význam v tom rozlehlém komplexu budov měla nemocnice, jejíž špitální bratrstvo povýšil papež Alexandr IV. na řád křížovníků s červenou hvězdou. Klášter klarisek, jehož srdcem i duší byla Anežka, měl takovou přitažlivost, že do něho vstupovaly dcery nejvyšší české šlechty,které vyrůstaly v hojnosti, nadbytku, a nyní vedly život krajní chudoby, odříkání a pokání. Brzy musily být v Čechách zakládány pobočky a hnutí přesáhlo do Polska. Za Josefa II. byl klášter roku 1782 zrušen.

Svatá Anežka je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících. Jejím atributem je model kostela v ruce. Zobrazována bývá v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou mívá ubožáka, ošetřuje nemocné, uděluje almužnu nebo sytí hladové.

Převzato z www.abcsvatych.com

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
27. 01. 2013