ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  


Aktivní stránka: Bohoslužby >  Rozpis na listopad 2011

 

LISTOPAD 2011
Do domu Hospodinova s radostí půjdeme...

Svátek sv. Anežky České
Slavnost Ježíše Krista Krále
 

Den v týdnu
a datum

Liturgie Místo

Hodina

Úmysl (intence)

Út

1.11.

Slavnost Všech svatých
Klokočov 16:00

Na úmysl kněze

Vítkov - nový kostel 17:30

Za zemřelé farníky z Vítkova, Klokočova a Těchanovic 

St

2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Klokočov 16:00

Za Svatého Otce a jeho úmysly

Vítkov – nový kostel

17:30

Za všechny zemřelé

Čt

3.11.

  Čermná ve Slezku 16:00

Za zemřelé

4.11.

1. pátek v měsíci
Sv. Karel Boromejský

Vítkov – starý kostel

17:30

Za živé a ++ z rodiny Kuncovy
(od 17.00 adorace před Nejsvětější Svátostí, a po mši svaté svátostné požehnání)

So

5.11.

Sv. Zachariáš a Alžběta

Vítkov – starý kostel

08:00

Za + Josefa Vladaře

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí Klokočov 07:30

Za Františku a Františka Martinka, syna a vnučku

Vítkov - nový kostel 09:15

Za dar zdraví pro celou rodinu

Staré Těchanovice 11:00

Za zemřelé rodiče Semelovy. 

Po

7.11.

 

Vítkov – starý kostel

17:00

Za + Hermínu Jahnovou a manžela Adolfa

Út

8.11.

 

Vítkov – starý kostel

17:00

Na úmysl kněze

St

9.11.

Posvěcení
Lateránské baziliky 
Vítkov – nový kostel

17:00

Za ++ příbuzné a duše v očistci

Čt

10.11.

  Klokočov 16:00

Na úmysl kněze

11.11.

  Vítkov - nový kostel

17:30

Za + Marina Satkeho

So

12.11.

  Vítkov – nový kostel 08:00

Za + Miroslava Ráčka,
rodiny Danielovu, Špankovu a Jiřího Jurčíka 

Ne

13.11. 33. neděle v mezidobí
Svátek sv. Anežky České
Klokočov 07:30

 

Vítkov - nový kostel

09:15

Za farníky

Staré Těchanovice 11:00

Na úmysl kněze

Po

14.11.

 

Vítkov – nový kostel

17:00

Za ++ Václava Haase a rodiče

Út

15.11.

     

 

St

16.11.

  Vítkov - nový kostel 17:00

Za ++ Emílii a Vladimíra Mikulenkovy a duše v očistci

Čt

17.11.

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii Klokočov 07:30

Na úmysl kněze

18.11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla Vítkov - nový kostel

17:30

Za ++ Vincence Kříže, dvě manželky a dva syny

So

19.11.

  Vítkov – nový kostel 08:00

Za živé rodiny: Zemánkovu, Malichovu, a za požehnání a zdraví

Ne

20.11.

Slavnost
Ježíše Krista Krále
Klokočov

07:30

Za uzdravení dcery a její rodiče

Vítkov – nový kostel

09:15

Na jistý úmysl

Staré Těchanovice 11:00

 

Po

21.11.

  Vítkov – nový kostel 17:00

Na úmysl kněze

Út

22.11.

     

 

St 23.11.   Vítkov – nový kostel 17:00

Na úmysl kněze

Čt 24.11.   Klokočov 16:00

Na úmysl kněze

25.11.  

Vítkov – nový kostel

17:30

Za + Ivo Dostála a rodiče

So 26.11.   Vítkov – nový kostel 08:00

Na úmysl kněze

Čermná ve Slezku 09:30  
Začátek nového církevního roku - Advent
Ne 27.11. 1. neděle adventní Klokočov 07:30

Na úmysl paní Hegarové

Vítkov - starý kostel

09:15

Za zemřelé Bruna a Stanislava Vlčka a živou rodinu

Staré Těchanovice 11:00  
Po 28.11.   Vítkov - starý kostel 17:00

 

Út 29.11.      

 

St 30.11. Svátek sv. Ondřeje Klokočov 16:30

Poutní slavnost za farníky

PROSINEC

Čt 1.12.   Vítkov – nový kostel 17:00    Za + Justina Duska

Barva řádku v tabulce odpovídá liturgické barvě konkrétního dne.

Pokud chcete, aby bohoslužba byla sloužena na nějaký váš úmysl, můžete den i úmysl zadat osobně nebo formou e-mailu.
 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
21. 11. 2011